Bestyrelsen

Kulturforeningen i Skovbo – KIS

Bestyrelsen valgt den 04.03.2018:

Formand: Kirsten Rossle, Bøgedevej 6, Slimminge, 4100 Ringsted, 56 87 93 39/31 92 93 91
Næstformand: Mirla Bergh, Kymervej 17, 4140 Borup, 32 96 81 66
Kasserer: Astrid Tyroll, Skovduevej 15, Ejby, 4623 Ll. Skensved, 56 82 10 80
Sekretær: Mogens Gammel Pedersen, Skovduevej 15, Ejby, 4623 Ll. Skensved, 56 82 10 80
Best. medlem: Arne C. Ipsen, Mølleparken 4, 4140 Borup, 57 52 15 20
Best. medlem: Torben Nielsen
Best. medlem: Henry Rossle, Bøgedevej 6, Slimminge, 4100 Ringsted, 56 87 93 39

Suppleant: Jette Egebæk

Foreningens postadresse er hos formanden.
CVR-nummer 28 26 67 66
Betaling sker til Danske Bank, reg.nr. 1551 kontonr. 0002428814. – Husk navn ved betaling.


Generalforsamlingsreferat 2018:

Kulturforeningen i Skovbo – KIS
Referat af den ordinær Generalforsamling 2018
søndag den 4. marts kl. 16
Borup Kulturhus

Der var 11 personer til stede.

Valg af dirigent: Poul Erik Jensen blev valgt til dirigent.

Ad 1. Formandens beretning

Afholdte arrangementer:

I det netop afsluttede regnskabsår 2017 har Kulturforeningen i Skovbo afholdt eller været med til at afholde 8 arrangementer, fortrinsvis koncerter – sammen med andre omkring Kulturnat 2017 i Borup, Foreningernes Dag i Køge, Færøsk Aften, Syrisk Kulturkaravane og Åbent Hus i Borup Kulturhus.

I 2018 har KIS allerede afholdt 2 arrangementer og samarbejdet om teater i søndags, 25.02.2018.

Sidste års ordinære generalforsamling var søndag den 5. marts 2017, kl. 16 i Borup Kulturhus.  

Fredag 10.03.2017 kl. 20 afholdtes Tegneserie-operaen Escarramán i Multihallen i Borup. Fint arrangement.  

Lørdag 22.04.2017 kl. 20, spillede Burnin Red Ivanhoe – 50 års jubilæum i Borup Kulturhus. Fint arrangement. Kim Menzer – Jens Runge – Karsten Vogel – Lone Selmer – Jon Bruland – Frandz Rifbjerg
Der var mulighed for spisning klokken 18.30

Lørdag 10. juni kl. 10 – 15, var der Foreningernes Dag i Køge Rådhusgård. Lasse “Boogie” Jensen repræsenterede KIS på scenen.
Lasse lagde op til KIS’ konkurrence med lodtrækning om en 30 minutters koncert med Lasse.

Fredag den 25. august var der Kulturnat i Borup. KIS’ koncerter i Borup Kulturhus:
kl. 20.00-20.45 Julia Milasa – guitar og vocal
kl. 21.00-22.00 Jazzkoncert med New Orleans Delight & Marilyn T. Keller (dansk/svensk jazzorkester med amerikansk sangerinde).

Fredag den 29. september kl. 18 var der Færø-aften i samarbejde med Skovbo Kunstforening Det blev afholdt i Borup Kulturhus med flg. program:
Klokken 18.00: Foredrag ved Bárdur Jákupsson
Klokken 19.30: Buffet med blandt andet lam og kylling
Klokken 20.30: Koncert med Astrid og Stanley Samuelsen
Fin aften.

Søndag den 5. november var der ÅBENT HUS i Borup Kulturhus. Programmet var:  
Kl. 14:00: Fernisering på Folkeudstillingen i Skovbo Kunstforening 
Kl. 14:30: Mød de, der holder til i Borup Kulturhus, musik og sang i Hallen. 
Kl. 18:00: Fælles middag i Hallen for medlemmer og gæster udefra
Kl. 19:30 – 21:30: Koncert med Tatiana og Nikolaj Skaaning  

Søndag den 12. november 2017 var der SYRISK KULTURKARAVANE i Borup Kulturhus 
Der var syrisk orkester, syrisk mad. Solveig Nylenstad havde inviteret mange af de flygtninge, som havde været i Borup.  

Søndag den 26. november 2017, kl. 15.00, holdt Carsten Milvang foredrag om ”Den Lyriske Parentes”. 
Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19, Ejby, 4623 Ll. Skensved  

Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.30, spillede Barokensemblet Camerata Øresund med Peter Spissky og Eline Soelmark Vivaldis De 4 Årstider og Vivaldi-arier 
Fint arrangement

Torsdag den 11. januar 2018 kl. 19.30 fortalte Henrik Engelbrecht om ”Opera i Guldalderens København” i Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19, Ejby, 4623 Ll. Skensved. 
Godt og morsomt foredrag.

Bestyrelsens sammensætning 2017: 

Kirsten Rossle, formand
Mirla Bergh, næstformand
Astrid Tyroll, kasserer
Mogens Gammel Pedersen, sekretær
Arne C. Ipsen
Torben Nielsen
Henry Rossle
Linnéa Villén, suppleant
Jette Egebæk,suppleant
Jørgen Moberg, revisor
Poul Erik Jensen, revisorsuppleant

Oplysning om arbejdsfordeling i KIS: 

Internettet:
Mirla har oprettet og opdaterer Kulturforeningens Facebook-side
Kirsten laver hjemmeside og sender oplysninger til Kultunaut, Danmarks digitale kulturkalender, sender mail-hilsen til medlemmer og venner af Kulturforeningen,                       indtaster oplysninger til billetsalg via billetto.dk, 
indhenter engangsbevilling fra politiet
Aviser oa:      
Mogens og Mirla sender pressemeddelelser med fotos til aviserne, orienterer køgenu.dk
Mogens er sekretær 
Henry laver annoncer 
Uddeling:       
Henry layouter og printer/ for-printer prøve-eksemplarer: 
Plakater og flyers til ophængning og uddeling 
Præsentationsfoldere med aktuel arrangements-kalender.                       
Økonomi:        
Astrid er kasserer og tager sig af økonomien 
Andre opg.:   
Arne bestyrer baren – og bestyrelsen med ægtefæller hjælpes om de praktiske opgaver                       omkring arrangementerne 

Samarbejde:

KIS har i 2017 samarbejdet med foreningerne i Borup Kulturhus omkring Kulturnatten og om et åbent-hus arrangementer i Borup Kulturhus med aften-koncert med Tatiana Kisselova og Nicolaj Skaaning, samt med Skovbo Kunstforening om Færø-aftenen og med Køge om Syrisk Kulturkaravane. Bøger & Papir i Borup har solgt billetter for KIS. 

Borup Kulturhus:

KIS har et magasinrum og booker sig via Kulturafdelingen ind i Kulturhus-hallen til arrangementerne.
Tilskud:

KIS får tilskud fra Køge Kommunes Kulturpulje – i 2017: Til Escarramán: 20.000 kr. og til resten af 2017: 37.500 kr., samt 20.000 kr. til Syrisk Kulturkaravane.
Til Escarramán desuden 3.200 kr. fra Statens Kulturfond.
(2018-21: Årlig underskudsgaranti på 55.000, – kr.) 

Beretningen godkendtes. 

Ad 2. Gennemgang af foreningens økonomi – herunder fremlæggelse af revideret årsregnskab og budget samt vedtagelse af næste års kontingent

Kassereren gennemgik regnskabet og nævnte, at der havde været et mindre underskud. Regnskabet godkendtes. Det fremlagte budget blev gennemgået, og der blev stillet forslag om uændret kontingent, hvilket godkendtes. 

Ad 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. 

Følgende er på valg:
Bestyrelsesmedlemmer: Arne Ipsen, Astrid Tyroll og Kirsten Rossle, som alle modtager genvalg.

Suppleanter: Linnéa Villén og Jette Egebæk. Revisor: Jørgen Moberg. Revisorsuppleant: Poul Erik Jensen. Linnéa Villén flytter og ønsker ikke genvalg.

Alle kandidater blev valgt. Der valgtes dog ingen suppleant i stedet for Linnéa Villén. Det besluttedes, at man i stedet kunne supplere sig ad hoc til bestemte opgaver. 

Ad 4. Vedtagelse af retningslinjer for repertoire, herunder konkrete forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen har følgende forslag til retningslinjer for repertoiret i 2018:

”Fortsat intension om at lave kulturelle arrangementer som fx koncerter, foredrag og teater i Borup Kulturhus, Forsamlingshuse, Multihallen, Malerklemmen, Ejby Medborgerhus og andre egnede steder rundt omkring i Køge Kommune/Køge Vest.

Opbakning om lokale kunstnere/musikere/grupper og hente kunstnere til lokalområdet/kommunen.”

Der blev stillet forslag om at lave noget, som involverer folk, herunder at der kunne spares på honorarerne, d.v.s. knapt så dyre arrangementer

Bestyrelsens brede forslag blev vedtaget. 

Ad 5. Indkomne forslag, som ikke dækkes af punkt 4. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad 6. Eventuelt

Drøftet lovpligtig ansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Dirigent Poul Erik Jensen
Referent Mogens Gammel Pedersen


Generalforsamlingsreferat 2017:

Referat af Ordinær Generalforsamling 2017, søndag den 5. marts, kl. 16
Borup Kulturhus i receptionen (evt. mødelokale 1) 

Til stede: Kirsten Rossle, Poul Erik Jensen, Henry Rossle, Erling Fundal, Birgit Fugleholm Svendsen, Astrid Tyroll, Torben Nielsen, Jette Egebæk, Mirla Bergh, Mogens Gammel Pedersen. (i alt 10 personer). 

Bestyrelsen i 2016:
Kirsten Rossle, formand
Mirla Bergh, næstformand
Astrid Tyroll, kasserer
Mogens Gammel Pedersen, sekretær
Arne Ipsen
Henry Rossl
Erik Augustinussen/ fra september Bent Tranholm Jensen
Linnéa Villén, suppleant
Bent Tranholm Jensen, suppleant
Bodil Høj Kristensen
Jørgen Moberg, Revisor
Poul Erik Jensen, revisorsuppleant

Dagsorden iflg. vedtægterne

Ad Valg af dirigent 
Ref.: Poul Erik Jensen Valgt.
Opsummerede, at indkaldelsen var udsendt som mail i.h.t. vedtægterne, og konstaterede herefter, at medlemmerne var varslet før fristen på 14 dage. Generalforsamlingen var lovlig.

Ad 1. Formandens beretning
Ref.: Afholdte arrangementer:
I det netop afsluttede regnskabsår 2016 har Kulturforeningen i Skovbo, afholdt 6 arrangementer og deltaget sammen med andre i Kulturnat 2016 i Borup med 2 koncerter, Foreningernes Dag i Køge, samt Åbent Hus og Festkoncert i Borup Kulturhus.

Lørdag 6. februar, Koncert med Middle East Peace Orchestra
Borup Kulturhus
MEPO har siden 2003 begejstret publikum med sit medrivende, virtuose spil og med sit idégrundlag om at skabe fred mellem mennesker. Der var overvældende tilslutning til koncerten og den mellemøstlige buffet – og musikerne skuffede ikke. Vi fik en fantastisk koncert.

Lørdag 12. marts, ”Gospel, blues og Elvis”, foredrag af Gunnar Brønholt
Ejby Medborgerhus.

Gunnar Brønholt førte os med sin store viden på området og med mange musikeksempler tilbage både til den originale indianske musik og til den helt tidlige blues og gospel.
Det blev en utrolig givende og hyggelig aften.

Lørdag 2. april, Borup Kulturhus: ”Vind og vejr i sang og tale”. Meteorolog Jesper Theilgaard og DaCapo Koret.
Meget fin og interessant koncert med fuldt hus.

Lørdag 11. juni, Foreningernes Dag, Rådhusgården i Køge
KIS havde fælles pavillon med Skovbo Kunstforening. KIS lod Lasse “Boogie” Jensen repræsentere os på scenen og han reklamerede KIS’s konkurrence med lodtrækning om en 30 minutters hjemmekoncert med Lasse.
Hjemmekoncerten blev vundet. på lod nr. 48.

Fredag 26. august, Kulturnat i Borup 2016, KIS arrangerede i Borup Kulturhus:
kl. 20-20.45 Dansk-argentinsk folkemusik med Markando
kl. 21-22.00 Jazzkoncert med New Orleans Delight med Marilyn T. Keller
Markando gav en flot koncert og New Orleans Delight med Marilyn T. Keller afsluttede Kulturnatten i Borup Kulturhus med en forrygende god jazzkoncert, ikke mindst på grund af det gode sammenspil med Marilyn T. Keller. Koncerten ligger på YouTube.

Fredag 16. september, Litteraturkoncert i 150 året for Jeppe Aakjær
Borup Kulturhus.
Aakjær og Claussens forskelligheder – med musik af Carl Nielsen
Nis Bank-Mikkelsen læste op, Linnéa Villén akkompagnerede på tværfløjte og Allan Sjølin på guitar.
Det var en skøn aften med oplæsning og dejlig musik.

Lørdag 8. oktober, Forest & Crispian med Vindla String Quartet
Borup Kulturhus
Efter en fin koncert på kulturnatten i 2013, var det lykkedes KIS at få en koncertaftale.
Publikum fik en fin koncert, som blev rost meget.

Søndag den 13. november 2016, Åbent Hus i Borup Kulturhus
Kl. 14 Fernisering på 37. Folkeudstilling
Kl. 14.30 – 17.00 Mød foreningerne i Kulturhuset Musikindslag med husets musikgrupper
Kl. 18 Buffet
Kl. 19.30 Koncert med Jens Lysdal, Bjarke Falgren og Jon Bruland

Søndag 20. november, Klassisk eftermiddagskoncert
Borup Kulturhus
Vi fik besøg af tre helt unge og meget dygtige musikere. Der var gratis entré og KIS bød på kaffe og kage, mens den gode musik blev spillet af de unge lovende musikere. 
Trioen bestod af Daniel AhringKiær på klaver, Niels Knudsen Esquerda på klarinet og Myrra Lolck Hansen på violin, og de opførte værker af bl.a. J.S. Bach, L. van Beethoven, G. Meister, f. Mendelsohn og Chopin.

Oplysning om arbejdsfordeling i KIS:
Internettet:    Mirla Bergh har oprettet og opdaterer Kulturforeningens Facebook-side.
Formanden laver hjemmeside og har netop udgivet en ny, som kan opdateres.
Der sendes oplysninger til Kultunaut (Danmarks digitale kulturkalender), mail-hilsner til medlemmer og venner af Kulturforeningen, oplysninger til billetto.dk om billetsalg, og der formuleres digital A4 medlemsorientering og en ny folder, som kan lægges på udvalgte steder.
Der indhentes engangsbevilling fra politiet.

Aviser og plakater, samt anden uddeling: Sekretæren sender pressemeddelelser og fotos til aviserne. Køgenu.dk orienteres.
Henry Rossle laver annoncer og layout af plakater, samt printer plakater og flyers til ophængning og uddeling. Medlemsorientering med omslag til uddeling f.eks. i Kulturhus, på biblioteker m.v.
Medlemsorientering: sidste papirudgave, udsendtes pr. post i januar 2016.
Økonomi: kassereren og tager sig af økonomien
Andre opgaver: Arne Ipsen bestyrer baren – og bestyrelsen med ægtefæller og andre frivillige hjælpere deltager i de praktiske opgaver omkring arrangementerne.

Samarbejde:
KIS har i 2016 samarbejdet med foreningerne i Borup Kulturhus omkring Kulturnatten og om et åbent-hus arrangementer i Borup Kulturhus, med aften-koncert med Jens Lysdal.

KIS har også samarbejdet med Kulturelt Samråd Køge om en Kulturpas-ordning for skoleklasser med støtte fra EU i 2014, og i forlængelse heraf i februar 2016 en minikoncert med Linnéa Villén, Peter og Ulven, og i december 2016 blev det til en koncert med slagtøjssolisten, Thomas Sandberg.

Billetsalg: Bogladen i Køge og Bøger & Papir i Borup har solgt billetter for KIS.

Borup Kulturhus:
KIS har et magasinrum og booker sig via Kulturafdelingen ind i Hallen til arrangementerne.

Tilskud
KIS får tilskud fra Køge Kommunes Kulturpulje – i 2016 fik KIS: 47.700 kr.
Bevilget tilskud for 2017: Til Escarramán: 20.000 kr. Til resten af 2017: 37.500 kr.

Forslag til retningslinier for repertoiret i 2017:
Fortsat intension om at lave kulturelle arrangementer som fx koncerter, foredrag og teater i Borup Kulturhus, Forsamlingshuse, Multihallen, Malerklemmen, Ejby Medborgerhus og andre egnede steder rundt omkring i Køge Kommune/Køge Vest.
Det er også intentionen at give opbakning til lokale kunstnere/musikere/grupper og hente kunstnere til lokalområdet/kommunen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen kunne godkendes.

Ad 2. Gennemgang af foreningens økonomi – herunder fremlæggelse af revideret regnskab og budget samt vedtagelse af næste års kontingent
Bem.: Kassereren omdelte det reviderede og godkendte driftsregnskab for 2016, og senere bestyrelsens budgetplan.
Ref.: Kassereren gennemgik posterne i regnskabet og forklarede posterne undervejs.
Den udadrettede virksomhed gav et underskud på 7000 kr., dog kun 1000 kr. mere end budgetteret.
Den indadrettede virksomhed gav et lille overskud på 270 kr.

Kort drøftet medlemsrabatterne og om det er nødvendigt at give dem. Som argumentation for rabatter var medlemspleje.

Regnskabet godkendtes.

Formanden og kassereren forklarede årsbudgettet ud fra bestyrelsens aktivitetsbudget
herunder de enkelte poster og overvejelser.
Budgettet er tilpasset og udgifterne reduceret for at få budgettet til at balancere og at medføre uændret kontingent. Budget og Kontingent godkendt.

Ad 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.Bem.: Følgende er på valg: Best.medl.: Mirla Bergh, Mogens Gammel Pedersen, Henry Rossle og Bent Tranholm Jensen.
Suppleanter: Linnéa Villén og Bodil Høj Kristensen. Revisor: Jørgen Moberg. Revisorsuppleant: Poul Erik Jensen.
Ref.:
I stedet for Bent T. Jensen valgtes Torben Nielsen. Genvalg til de andre.
Som suppleant valgtes Jette Egebæk og Linnéa Villén.
Revisor og revisor suppleant genvalgtes.

Ad 4. Vedtagelse af retningslinier for repertoire, herunder konkrete forslag fra medlemmerne.
Ref.: Formanden oplæste bestyrelsens overordnede retningslinier for repertoire. Tiltrådt af generalforsamlingen. Der nævntes forslag om teater og andre arrangementer, som f.eks. Birgitte Bruun, Gunni Torp med Band.

 Ad 5. Indkomne forslag, som ikke dækkes af pkt.4. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
Bem.: Til beslutning på foreningens generalforsamling den 5. marts 2017 har bestyrelsen vedhæftet forslag til ændring af foreningens vedtægter:
Forslag er markeret med rødt i de omdelte vedtægter med ændringsforslag. Den oprindelige tekst må læses i de nugældende vedtægter fra 2007.
De enkelte vedtægtsændringer vil blive behandlet separat på generalforsamlingen.
Det er ikke, fordi der er de store ændringer, ud over tegningsretten, men vi har forsøgt at gøre vores vedtægter mere nutidige i sproget.
Ref.: 2 punktummer slettes i § 10.

Herefter godkendtes vedtægtsændringerne enstemmigt.

Ad 6. Eventuelt 
Ref.: Intet

Dirigenten lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Dirigent Poul Erik
Referent Mogens Gammel Pedersen