Medlemskab

Medlemskab 2017 i Kulturforeningen i Skovbo – KIS:

kr. 175,- kr. for det første medlem i husstanden

kr. 125,- kr. for hvert efterfølgende medlemskab

Betaling sker til Danske Bank, reg.nr. 1551 kontonr. 0002428814. – Husk navn ved betaling. 

Du kan få mere information eller melde dig ind i KIS ved henvendelse til Kirsten Rossle:
info@kulturis.dk eller mobiltlf.nr. 31 92 93 91. 

—————————————————————————-

Ordinær Generalforsamling søndag den 4. marts 2018 kl. 16 
Borup Kulturhus: 

Dagsorden iflg. Vedtægterne: 

Valg af dirigent

1. Formandens beretning

2. Gennemgang af foreningens økonomi – herunder fremlæggelse af revideret årsregnskab og budget samt vedtagelse af næste års kontingent

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

Følgende er på valg:
Bestyrelsesmedlemmer: Arne Ipsen, Astrid Tyroll og Kirsten Rossle, som alle modtager genvalg.

Suppleanter: Linnéa Villén og Jette Egebæk. Revisor: Jørgen Moberg. Revisorsuppleant: Poul Erik Jensen.
Linnéa Villén flytter og ønsker ikke genvalg.

4. Vedtagelse af retningslinier for repertoire, herunder konkrete forslag fra medlemmerne.

5. Indkomne forslag, som ikke dækkes af punkt 4. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

6. Eventuelt 

—————————————————————————-