Medlemskab

Medlemskab 2017 i Kulturforeningen i Skovbo – KIS:

kr. 175,- kr. for det første medlem i husstanden

kr. 125,- kr. for hvert efterfølgende medlemskab

Betaling sker til Danske Bank, reg.nr. 1551 kontonr. 0002428814. – Husk navn ved betaling. 

Du kan få mere information eller melde dig ind i KIS ved henvendelse til Kirsten Rossle:
info@kulturis.dk eller mobiltlf.nr. 31 92 93 91.