Bestyrelsen

Kulturforeningen i Skovbo – KIS 

Foreningens postadresse er hos formanden.
CVR-nummer 28 26 67 66
Kontingentbetaling til Danske Bank, reg.nr. 1551 kontonr. 0002428814.
Husk navn ved betaling. 

Bestyrelsen valgt 9. marts 2023: 

Kirsten Rossle, formand, Bøgedevej 6, Slimminge, 4100 Ringsted, 3192 9391
Poul Gravlev Schmidt, næstformand 
Astrid Tyroll, kasserer 
Mogens Gammel Pedersen, sekretær 
Henry Rossle 
Mona Gravlev 

Anne-Marie Larsen, suppleant 
Jette Egebæk, suppleant
Erling Fundal, suppleant 

Jørgen Moberg, revisor 
Poul Erik Jensen, revisorsuppleant  

Kulturforeningen i Skovbo  
Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 9. marts 2023 kl. 19.30 i Borup Kulturhus 

Der var 10 fremmødte til generalforsamlingen. 

Valg af dirigent:
Poul Erik Jensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

Formandens beretning.
Historie:
Vi havde stiftende generalforsamling 23. maj 1985. KIS har snart40 års jubilæum!!
KIS undgik opløsning i december 2002 og ny bestyrelse blev valgt 24.01.2003:

Arrangementer i 2022 og starten af 2023:                                                                                I det netop afsluttede regnskabsår 2022 er der afholdt 10-11 arrangementer og 1 i 2023, heraf 2 i samarbejde med Køge Klassisk og 2 i samarbejde med KøgeBibliotekerne , Skovbo Kunstforening og Borup Litteraturkreds.

Arrangement i 2023:                                                                                         Underholdningsorkestrets Strygekvartet gav koncert søndag den 12. februar 2023   kl. 15.00 Musikalsk tidsrejse i Borup Kulturhus

Arrangementer i 2022:

En Barok-Valentinskoncert, med Camerata Øresund
, lørdag den 12. februar 2022 kl. 16 i Borup Kulturhus.                                                                                                                     Det var i Samarbejde med Køge Klassisk                                                                                                     

Kunst i litteraturen:

Foredrag med Peter Løhr om ’Hulemennesket’ og guldaldermaleren Johan Thomas Lundbye torsdag den 24. februar 2022 kl. 19 – 21 i Borup Kulturhus
Samarbejde med KøgeBibliotekerne, Skovbo Kunstforening og Borup Litteraturkreds

“Die schöne Müllerin” af Schubert med Johannes Mannov og Christian Westergaard fredag den 18. marts 2022 kl. 19.30 i Borup Kulturhus                                                                         

Foredrag ved René Ljunggren
lørdag den 2. april 2022 kl. 15
Ejby Medborgerhus

Kunst i litteraturen: Foredrag med Rakel Haslund-Gjerrild:
’Adam i Paradis’ og billedkunstneren Kristian Zahrtmann 
tirsdag den 3. maj 2022 kl. 19 – 21 
Borup Kulturhus
Samarbejde med KøgeBibliotekerne, Skovbo Kunstforening og Borup Litteraturkreds

Kulturnatten i Borup Kulturhus
fredag den 26. august 2022 kl.19-22: 
20.15-20.45: Indonesisk traditionel dans og musik fra Java, Sumatra, Borneo og Bali.
21.00-21.45: Jazzmusik med ”Six Foot Stompers”
19.15-19.45: Indonesisk dans forskellige steder i Borup.  

Frokostkoncert med “De Gæve Gutter – Optimisterne

søndag den 25. september 2022 kl. 13 
Borup Kulturhus 
Møllevej 2, 4140 Borup

“Winterreise” af Schubert 
med Johannes Mannov og Ulrich Stærk
fredag 28. oktober 2022 kl. 19.30
Borup Kulturhus

Kunst i litteraturen:
Malene Ravn fortalte om sin roman ’Hvor lyset er’,

som udspiller sig i 1892-1962
og er fortællingen om kunstnerparret Carl og Ely Fischer 
torsdag 24. november kl. 19.00-20.30: 
Borup Kulturhus
Samarbejde med KøgeBibliotekerne, Skovbo Kunstforening og Borup Litteraturkreds

Concerto Copenhagen spillede italienske julekoncerter
fredag d. 2. december kl. 19.30 2022 i Køge Kirke 
Musik af bl.a. Vivaldi, Corelli og Locatelli. 
Samarbejde med Køge Klassisk

Markedsføring/PR om arrangementerne:
Internettet:
 
Der lægges oplysninger ud på Facebook og Kultunaut
KIS har en hjemmeside, hvor de fleste oplysninger om foreningen og
arrangementerne kan ses. 
Der sendes mail-hilsen og nyhedsmails med oplysning om arrangementerne til
medlemmer og venner af Kulturforeningen.
Der sælges billetter via billetto.dk
Pressemeddelelser med fotos til aviserne og KøgeNu, Hverdagsnyt, KøgeNetavis
Aviser:
Arrangementerne annonceredes sædvanligvis i Midtsjællands Avis, indtil avisens lukning i december 2022. Fremover kan vi vælge at bruge Ugeavisen Køge og Dagbladet, som der sendes pressemeddelelser til.  
Tryksager:  
Der ophænges plakater og uddeles evt. flyers.

Samarbejde:
KIS har i 2022 samarbejdet med Skovbo Kunstforening, Borup Litteraturkreds og KøgeBibliotekerne omkring 2 foredrag.
Vi har sammen med Køge Klassisk afholdt 2 koncerter, heraf en Valentinskoncert i Borup Kulturhus og julekoncert i Køge Kirke.Borup Boghandel har solgt billetter for KIS.                                                                                                                                                             
Borup Kulturhus:                                                                                                                    
KIS har et magasinrum og vi har booket Kulturhus-hallen via Kulturafdelingens bookingportal

Ejby Medborgerhus:
Mindre arrangementer afholdtes i Ejby Medborgerhus.

Tilskud/ underskudsgaranti:
KIS får tilskud i form af underskudsgaranti fra Køge Kommunes Kulturpulje:
2021-2023: Tilsagn om en årlig underskudsgaranti på 60.000 kr.

2. Gennemgang af foreningens økonomi
– herunder fremlæggelse af revideret årsregnskab og budget samt vedtagelse af næste års kontingent.
Kassereren fremlagde regnskabet, der blev godkendt.
Budgettet blev ligeledes fremlagt og godkendt.
Kontingentet næste år forbliver uændret.

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

Følgende var på valg:

Bestyrelsesmedlemmer: Poul Schmidt, Mogens Gammel Pedersen, Henry Rossle Mona Gravlev. Alle blev genvalgt. Mona Gravlev genvalgtes for 1 år.
Torben Nielsen modtog ikke genvalg.

Suppleanter: Jette Egebæk modtog genvalg som suppleant. 

Anne-Marie Larsen, suppleant, modtog genvalg

Erling Fundal, suppleant, var ikke til stede, men oplyste efterfølgende, at han gerne ville fortsætte som suppleant.

Finn Andersen, suppleant, var ikke til stede og ønskede ikke genvalg.  

Revisor: Jørgen Moberg vil gerne fortsætte
Revisorsuppleant: Poul Erik Jensen, fortsætter

4. Vedtagelse af retningslinjer for repertoire, herunder konkrete forslag fra medlemmerne.
KIS har fortsat intension om
-at lave kulturelle arrangementer som fx koncerter, foredrag og teater i Borup Kulturhus, Forsamlingshuse, Multihallen, Ejby Medborgerhus, Teaterbygningen, Køge Kirke og andre egnede steder rundt omkring i Køge Kommune. 
– at bakke op om lokale kunstnere/ musikere/ grupper og at hente kunstnere til lokalområdet/ kommunen.
– at fortsætte samarbejdet med andre kulturaktører. 

Forslag om en koncert med Barbershopkvartetten chpfour.  

5. Indkomne forslag, som ikke dækkes af punkt 4. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Der var ikke indkommet forslag til behandling. 

6: Eventuelt.
Intet vedtaget.    

Ref. Astrid Tyroll, den 13/3 2023    
Underskrevet af Poul Erik Jensen, dirigent og Astrid Tyroll, referent                     

 _________________________________ 

Bestyrelsen valgt 14. marts 2022:

Kirsten Rossle, formand, Bøgedevej 6, Slimminge, 4100 Ringsted, 3192 9391
Poul Gravlev Schmidt, næstformand 
Astrid Tyroll, kasserer 
Mogens Gammel Pedersen, sekretær 
Jette Egebæk 
Mona Gravlev 
Torben Nielsen 
Henry Rossle 
Erling Fundal, suppleant 
Anne-Marie Larsen, suppleant 
Finn Andersen, suppleant

Jørgen Moberg, revisor 
Poul Erik Jensen, revisorsuppleant 


Referat af generalforsamling i Kulturforeningen i Skovbo den 14. marts 2022, kl. 19.30 i Kantinen på Borup Kulturhus 

Til Stede: Der var 14 personer til stede 

Formanden bød velkommen og præsenterede bestyrelsen. Til valg af dirigent foreslog Formanden Poul Erik Jensen, der blev valgt uden modkandidat.

Poul Erik Jensen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og dermed var den gyldig. 


Ad 1 Formandens beretning

Den sidste ordinære generalforsamling blev afholdt søndag den 9. maj 2021 kl. 16 i Kantinen i Borup Kulturhus.

I det netop afsluttede regnskabsår 2021 har KIS afholdt 9 arrangementer (heraf 2 medlems-arrangementer) og 2 i 2022.

Mandag den 10. maj 2021, kl. 14 var der medlemsbesøg hos Frede Svendsen, Gammerød. Vi så Fredes mere end 30 hestevogne og kareter, og fik fortalt om dem. Det var en flot og spændende oplevelse.

Medlemsarrangement: Rundtur i det gamle Lejre mandag den 16. august, kl. 14.

KIS startede efterårssæsonen mandag den 16. august med et gratis medlems-arrangement. Allis Bergh gav os en engageret rundvisning i det historiske område omkring Lejre Museum. Det var et udendørs arrangement og vi fik meget at vide. Turen afsluttedes indendørs med kaffe og hjemmebagt kage – og endnu flere fortællinger fra området.

Kulturnatten i Borup var fredag den 27. august i Borup Kulturhus. KIS´ arrangement bestod af Peter Edelmann & band, der spillede fra kl. 20.00 til 21.45.

KIS afholdt en Såkaldt familiekoncert med ”Latino Bambino” søndag den 5. september. Kl. 15 i Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19, Ejby. Det var meget ringe besøgt.

Tirsdag den 14. september kl. 19-21.00 blev der afholdt foredrag om Jesper Wung-Sung i Borup Kulturhus. Arrangement var et samarbejde mellem Køge Bibliotek, Skovbo Kunstforening og Kulturforeningen i Skovbo. Det var et velbesøgt og godt foredrag.

Paul Harrison Band med ny sangerinde holdt koncert torsdag den 7. oktober 2021, kl. 19,30 i Borup Kulturhus.

Lørdag den 30. oktober, kl. 15 var der Jubilæumskoncert i Borup Kulturhus med Concerto Copenhagen, holdt i samarbejde med Køge Klassisk.

Åbent Hus i Borup Kulturhus søndag den 14. november. Arrangør: Brugerrådet.

Den 20. november, kl. 19.30 afholdt KIS en irsk aften med bandet ”Almost Irish”. Det var 4 brødre fra det sønderjyske som gav en forrygende god koncert.

Årets julekoncert med ”Theatre og Voices” blev afholdt i Køge Kirke i samarbejde med Køge Klassisk. Det var en flot koncert med få tilhørere, som næsten var ved at blive aflyst p.g.a. Corona-restriktioner.

Efter nytår afholdtes en Valentinkoncert med Camerata Øresund (barok orkester), lørdag den 12. februar kl. 16 i Borup Kulturhus.

Torsdag den 24. februar holdt forfatter Peter Løhr foredrag om Johan Thomas Lundby (Borup Kulturhus). 

Formanden nævnte, at der var flere arrangementer, som var udsat p.g.a. corona-restriktionerne. Paul Harrisom Band blev udsat 3 gange, fra den 24.4.2020 til 26.03.2021 og til 07.10.2021.

Kulturnatskoncerten med Sylvester Larsen var blevet udsat fra den 28.08.2020 til den 27.08.2021 for så at blive helt aflyst af Sylvest.

Concerto Copenhagens julekoncert blev udsat den 18.12.2020 til en julekoncert med Theatre og Voices den 17.12.2021

Ligeledes blev ”Die Schöne Müllerin” udsat fra 17.04.2021 til den 18.03.2022.

Det var ikke muligt at afholde arrangementer/benytte hallen i Borup Kulturhus før i august 2021 p.g.a. corona-restriktionerne.

KIS bruger forskellige medier til at orientere om arrangementerne, således internettet, hvor der lægges oplysninger ud på Facebook og nogle gange på Kultunaut. KIS har en hjemmeside, hvor de fleste oplysninger om foreningen og arrangementerne kan ses.

Der udsendes mail-hilsner og nyhedsmails til medlemmer og venner af Kulturforeningen.

Der sælges billetter via billetto.dk

KIS udsender pressemeddelelser med fotos til aviserne, og annoncer først og fremmest til Midtsjællands Avis. Der laves plakater og flyers som fordeles rundt i kommunen. Der printes også foldere med omtale af arrangementerne.

KIS har samarbejdet med Skovbo Kunstforening og KøgeBibliotekerne om 2 foredrag.

Vi har sammen med Køge Klassisk afholdt 3 koncerter, heraf en julekoncert i Køge Kirke. Borup Boghandel har solgt billetter for KIS.

KIS har et magasinrum i Borup Kulturhus og vi booker kulturhushallen via Kulturafdelingens bookingportal Eg-On. Nogle mindre arrangementer afholdes i Ejby Medborgerhus.

KIS får tilskud i form af underskudsgaranti fra Køge Kommunes Kulturpulje. Således har vi fået tilsagn om årligt 60.000 kr. (for en treårig periode 2021-2023).

På spørgsmål om hvorfor Lars Ulrik Mortensen ikke var med ved sidste koncert var forklaringen, at han ikke altid er med.

Beretningen afsluttedes med forsamlingens applaus. 


Ad 2) Gennemgang af foreningens økonomi – herunder fremlæggelse af revideret årsregnskab og budget samt vedtagelse af næste års kontingent 

Kassereren gennemgik regnskabets poster. Der var spørgsmål til en post med godt 1300 kr.

Kassereren forklarede, at det var en rest fra købet af nyt flygel, som KIS havde indsamlet. Beløbet tænkes bl.a. brugt til en ny klaverstol. Der blev givet ros til kassererens regnskab for tydelighed.

Regnskabet godkendtes.

Ad budget: Budget-udkastet blev gennemgået og taget til efterretning.

Kontingent-forslag: uændret blev godkendt.


Ad 3) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og 1 revisor samt 1 revisorsuppleant

Bem.: Følgende er på valg:

Bestyrelsesmedlemmer: Astrid Tyroll (modtager genvalg), Kirsten Rossle (modtager genvalg) og Arne C. Ipsen (modtager ikke genvalg).

Revisor: Jørgen Moberg og revisorsuppleant: Poul Erik Jensen

Ref.: Astrid og Kirsten blev genvalgt.

Mirla Bergh trækker sig fra bestyrelsen.

Følgende valgtes til suppleanter: Anne-Marie Larsen, Finn Thorrild Andersen, Erling Fundal.

Følgende meldte sig til praktisk arbejde: Birgit Fugleholm Svendsen og Titin Hede.

Jørgen Moberg og Poul Erik Jensen blev genvalgt til h.h.v. Revisor og revisorsuppleant.

 

Ad 4) Vedtagelse af retningslinjer for repertoire, herunder konkrete forslag fra medlemmerne

Ref.: Formanden læste de sidst vedtagne retningslinjer op: KIS har fortsat intentioner om:

 • At lave kulturelle arrangementer som f.eks. koncerter, foredrag og teater i Borup Kulturhus, Forsamlingshuse, Ejby Medborgerhus, Teaterbygningen, Køge Kirke og andre egnede steder i Køge kommune.
 • At bakke op om lokale kunstnere/musikere/grupper og at hente kunstnere til lokalområdet/kommunen.
 • At fortsætte samarbejdet med andre kulturaktører, f.eks. Køge Klassisk.

Formanden nævnte hvilke arrangementer der allerede var planlagte. Fra forsamlingen kom der følgende forslag: indonesisk traditionel dans, Blues Band, visesang, Indonesisk sang, folkemusik, traditionel jazz, Big Band, Instrumentmagerens kone, Operaskolen.

 

Ad 5) Indkomne forslag, som ikke dækkes af pkt. 4.

Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Ref.: Ingen

 

Ad 6.) Eventuelt

Ref.: Medlemstal: 86

Korrekturlæsning: Finn meldte sig

Lægge på Facebook: Titin meldte sig 
___________________________________            ____________________________________

 Dirigent Poul Erik Jensen                          Referent Mogens Gammel   Pedersen

————————————————————– 

Bestyrelsen valgt 9. maj 2021: 

Kirsten Rossle, formand, Bøgedevej 6, Slimminge, 4100 Ringsted, 3192 9391
Mirla Bergh, næstformand 
Astrid Tyroll, kasserer 
Mogens Gammel Pedersen, sekretær 
Jette Egebæk 
Mona Gravlev 
Poul Gravlev Schmidt 
Arne C. Ipsen 
Torben Nielsen 
Henry Rossle 

Jørgen Moberg, revisor 
Poul Erik Jensen, revisorsuppleant 

Kulturforeningen i Skovbo 
Referat af Ordinær Generalforsamling, søndag den 9. maj 2021 kl. 16 i Kantinen, Borup Kulturhus.

(Indgang til venstre for hovedindgangen og op ad trappen til 2. sal) 

Ad valg af dirigent

Mirla Bergh blev valgt til dirigent. Hun konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet iflg. vedtægter og dermed lovlig. Der var 9 medlemmer til stede. Herefter fik formanden ordet 

Ad 1. Formandens beretning

KR gennemgik følgende iht huskepapir

Generalforsamlingen blev ikke afholdes i begyndelsen af marts grundet corona-restriktionerne.
Denne beretning er for 2020 og starten af 2021 

Arrangementer i 2020:
I det netop afsluttede regnskabsår 2020 har Kulturforeningen i Skovbo afholdt 2 arrangementer.

Siden 11. marts 2020 har KIS måttet aflyse/udsætte alt på grund af corona-restriktionerne. 

Søndag den 9. februar kl. 16 var der Koncert med Kaare Norge i Borup Kulturhus.

Koncerten afholdtes i samarbejde med Skovbo Kunstforening, som samtidig havde en udstilling af Kaare Norges malerier i Kulturhushallen.

Koncerten var god og meget velbesøgt. Hallen var fyldt.

Søndag den 8. marts kl. 16
Koncert med Thomas Sandberg i Borup Kulturhus

Thomas Sandberg gav en forrygende koncert, hvor han for børn forældre og bedsteforældre meget medrivende trommede på og lavede rytmisk musik med, hvad der lige var i nærheden.  

Arrangementer, som er udsat på grund af corona-restriktionerne:

Paul Harrison Band udsat fra 24.04.2020 til 26.03.2021 til 07.10.2021
Kulturnatskoncert med Sylvester Larsen udsat fra 28.08.2020 til 27.08.2021
Concerto Copenhagens julekoncert udsat fra 18.12.2020 til en julekoncert i december 2021
Die Schøne Müllerin med Johannes Mannov og Christian Westergaard udsat fra 17.04.2021 til?

Det er stadig ikke muligt at afholde koncerter i Kulturhushallen, da lokalet bruges til lyntests.  

Oplysning om arrangementerne:
KIS bruger forskellige medier til at orientere om arrangementerne.

Internettet:  
Der lægges oplysninger ud på Facebook og på Kulturkalenderen, Kultunaut.
KIS har en hjemmeside, hvor de fleste oplysninger om foreningen og
arrangementerne kan ses. 
Der sendes mail-hilsen og nyhedsmails med oplysning om arrangementerne til
medlemmer og venner af Kulturforeningen.
Der sælges billetter via billetto.dk og med Køge Klassisk system ved fælles arrangementer

Aviser:         
Der sendes pressemeddelelser med fotos til aviserne
Arrangementerne annonceres sædvanligvis i Midtsjællands Avis

Print:            
Der ophænges plakater og uddeles flyers.
Der er printet præsentationsfoldere med aktuel arrangements-kalender på bagsiden                    

Samarbejde:
KIS har i 2020 samarbejdet med Skovbo Kunstforening omkring en koncert med Kaare Norge.
Vi har sammen med Køge Klassisk måttet aflyse en julekoncert i Køge Kirke
Borup Boghandel har solgt billetter for KIS. 

Borup Kulturhus:
KIS har et magasinrum og vi booker Kulturhus-hallen via Kulturafdelingens bookingportal Eg-On.

Tilskud/ underskudsgaranti:
KIS får tilskud i form af underskudsgaranti fra Køge Kommunes Kulturpulje:
2018-2020: Fået en årlig underskudsgaranti på 55.000 kr.

Ref.: Beretningen godkendt

Ad 2. Gennemgang af foreningens økonomi – herunder fremlæggelse af revideret årsregnskab og budget samt vedtagelse af næste års kontingent.

Ref.: AT gennemgik regnskabet. Det noteredes at der var et overskud såvel på den udadrettede aktivitet som den indadrettede p.g.a. de mange aflysninger som følge af Covid-19 restriktionerne.

Regnskabet godkendtes.

 

AT gennemgik det opstillede budget for 2021. Det blev foretaget nogle rettelser, bl.a. ”Lejres Historie” hæves til 1500. Billetsalget til julekoncerten hæves til 200 kr., så at prisen er enslydende med prisen i Køge.  Indtægterne for kontingenterne sænkes til 12000, idet der forventes at være en medlemsnedgang.

KR undersøger, om der kan søges om kompensation hos Kulturstyrelsen.

Kontingentfastsættelse: uændret.

Budget m.m. godkendtes.

 

Ad 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og 1 revisor samt 1 revisorsuppleant

Følgende er på valg:

Bestyrelsesmedlemmer: Mirla Bergh, Mogens Gammel Pedersen, Jette Egebæk, Mona Gravlev, Poul Gravlev Schmidt, Torben Nielsen og Henry Rossle

Revisor: Jørgen Moberg.

Revisorsuppleant: Poul Erik Jensen

Alle modtager genvalg

Ref.: Der blev ikke valgt bestyrelsessuppleanter, da alle indtræder i bestyrelsen.

Alle blev genvalgt

 

Ad 4. Vedtagelse af retningslinjer for repertoire, herunder konkrete forslag fra medlemmerne.

Ref.: Formanden stillede flg. Forslag til retningslinjer for repertoiret i 2021:

”KIS har fortsat intension om
-at lave kulturelle arrangementer som fx koncerter, foredrag og teater i Borup Kulturhus, Forsamlingshuse, Multihallen, Ejby Medborgerhus, Teaterbygningen, Køge Kirke og andre egnede steder rundt omkring i Køge Kommune.

– at bakke op om lokale kunstnere/musikere/ grupper og at hente kunstnere til lokalområdet/ kommunen.
– at fortsætte samarbejdet med andre kulturaktører

Forslaget godkendt

 

Ad 5. Indkomne forslag, som ikke dækkes af punkt 4.

Bem.: Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

Ref.: Der var ingen forslag. T.t.e.

 

Ad 6. Eventuelt

Ref.: Mirla Bergh bemærkede, at hu ikke ønskede at påtage sig administrative opgaver i foreningen.

Jette Egebæk ønskede, at generalforsamlingen afholdes om aftenen på almindelige hverdage.

Dirigenten takkede for god ro og orden. Mødet sluttede lidt i kl. 18. 

Referent: Mogens Gammel Pedersen 

Dirigent: Mirla Bergh 

———————————————————–

Bestyrelsen valgt den 08.03.2020: 

Formand: Kirsten Rossle, Bøgedevej 6, Slimminge, 4100 Ringsted,
31 92 93 91
Næstformand: Mirla Bergh, 21 76 39 19
Kasserer: Astrid Tyroll
Sekretær: Mogens Gammel Pedersen
Best. medlem: Jette Egebæk, 20 41 93 23 
Best. medlem: Mona Gravlev, 40 31 04 41 
Best. medlem: Poul Gravlev Schmidt, 40 31 04 41
Best. medlem: Arne C. Ipsen, 24 48 26 60
Best. medlem: Torben Nielsen
Best. medlem: Henry Rossle, 56 87 93 39 

Foreningens postadresse er hos formanden.
CVR-nummer 28 26 67 66
Betaling sker til Danske Bank, reg.nr. 1551 kontonr. 0002428814. – Husk navn ved betaling. 

———————————————————–

Referat fra generalforsamling i Kulturforeningen i Skovbo – KIS
8. marts 2020 

Valg af dirigent.

Poul Erik Jensen blev enstemmigt valgt som dirigent. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til foreningens vedtægter.

 • Formandens beretning

Formand Kirsten Rossle gennemgik de arrangementer, som foreningen havde afholdt i løbet af 2019:

3/2-2019 Koncert med Concerto Copenhagen i samarbejde med Musikforeningen Køge Klassisk Koncerten foregik i Borup Kulturhus:

”Små barokperler” En dejlig koncert med god tilslutning.

25/2 2019 Koncert med skotsk/irsk folkemusik, med forudgående mulighed for spisning. Det foregik i Borup Kulturhus. Levende og god musik og god tilslutning.

5/4 2019 Foredrag ved Henrik Engelbrecht om hans bog ”Hjertet brast i toner – med H.C.Andersen i operaen”  Et spændende foredrag, som fandt sted i Ejby Medborgerhus.

25/5 2019 Kulturforeningen i Skovbo deltog i Foreningernes dag på Torvet i Køge. Der blev udloddet lodsedler til en hjemmekoncert med ”Boogie Lasse”, og det skaffede os rente faktisk 2 nye medlemmer. Koncerten er afholdt hos vinderne.

30/8 2019 Kulturnat i Borup Kulturforeningen stod for 2 mindre gratis koncerter i Borup Kulturhus: Jazzkoncert med Alice Carreri og Glostrup Trioen og til afslutning koncert med de unge musikere i D’Swing. Der var god stemning og fin tilslutning.

13/9 2019 en kabaretaften i Borup Kulturhus med Birgitte Bruun akkompagneret af Henrik Sørensen på klaver. Sange/viser af Brecht/Weil, Poul Henningsen, Kai Normann Andersen m.fl.
En fin aften

15/9 2019 ”Unge spiller klassisk” Koncert med vinderne af konkurrencen sammen med Ensemble Storstrøm. Imponerende talentfulde og dygtige unge mennesker.

6/10 2019 Koncert i Borup Kulturhus med duoen Estera Kwiecien og Marie-Luise Bodendorff ” Folklore i klassisk Musik” med musik af F. Chopin, L Janacek, E. Grieg og D. Sjostakovitj. Der blev både spillet vidunderligt og gennemgået hvor i musikken, man kunne finde sporene af folkemusikken.

17/77 2019 Åbent hus i Borup Kulturhus arrangeret af brugerrådet for Borup Kulturhus. En herlig koncert med Lune Carlsen.

14/11 2019 Koncert i Teaterbygningen i Køge, i samarbejde med Køge Klassisk: ”Bachs ukendte kammeroperaer” med forudgående introduktion til koncerten og fremført af Concerto Copenhagen. Der var fuldt hus til denne dejlige og morsomme koncert.

6/12 2019 Händels Messias i Køge Kirke med ensemblet Camerata Øresund. Endnu et samarbejde med Køge Klassisk, som var en stor succes med en fyldt kirke. 

Hvad gør KIS for at oplyse om arrangementerne:

Der lægges oplysninger ud på facebook. KIS’ hjemmeside opdateres løbende. Der sendes informationer til medlemmer og venner af foreningen. Billetter sælges vi Billetto.dk. Der bliver sendt pressemeddelelser med fotos til aviserne i området. Køgekalenderen køgenu.dk opdateres, og der annonceres for de større arrangementer i fortrinsvis Midsjællands Avis. 

Kis har i 2019 samarbejdet med foreningerne i Borup Kulturhus omkring Kulturnatten og om et åbent-hus arrangement.

Vi har sammen med Køge Klassisk afholdt 3 barokkoncerter. Og 1 koncert i samarbejde med Musikskolen.

Borup Boghandle sælger billetter for Kulturforeningen.

Vi har et magasinrum til rådighed i Borup Kulturhus, og vi booker Kulturhus-hallen via Kulturafdelingens bookingportal ”Eg-On”

KIS får tilskud i form af underskudsgaranti fra Køge Kommunes Kulturpulje for en 3-årig periode: 2018-2020. En årlig underskudsgaranti på 55.000 kr. Yderligere blev der ydet tilskud til Händels Messias med 20.000 kr. fra Køge Kommune  og ligeledes 20.000 fra Aage og Johanne-louis-Hansens Fond. Tilskud, som deltes med Køge Klassisk.

Vedr. 2020 har KIS fortsat intension om

 • at lave kulturelle arrangementer som f.eks. koncerter, foredrag og teater i Borup Kulturhus, Forsamlingshuse, Multihallen, Malerklemmen, Ejby Medborgerhus, Teaterbygningen, Køge Kirke og andre egnede rundt omkring i Køge Kommune.
 • At bakke op om lokale kunstnere/musikere/grupper og hente kunstnere til lokalområdet/kommunen.
 • At fortsætte samarbejdet med andre kulturaktører

Formandens beretning blev godkendt. 

 

 • Gennemgang af foreningens økonomi.

Det fremlagte og uddelte reviderede regnskab blev gennemgået af foreningen kasserer. Ligeledes blev budgettet for 2020 fremlagt og gennemgået. Der var ingen kommentarer til økonomigennemgangen.

Kontingentet forbliver på samme niveau som i 2019.

 

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer

3 bestyrelsesmedlemmer var på valg: Astrid Tyroll, Arne Ipsen og Kirsten Rossle. Alle tre blev genvalgt.

Ligeledes var både revisor Jørgen Moberg og revisorsuppleant Poul Erik Jensen på valg, – disse blev også genvalgt.

 

 • Vedtagelse af retningslinjer for repertoire, herunder konkrete forslag fra medlemmerne.

Der var ingen forslag til ændringer af den linje, som foreningen hidtil har kørt efter. Der kom et par forslag til eventuelle kommende arrangementer fra de fremmødte medlemmer:

            Bellmans viser m/ Nis Bank Mikkelsen

            Besøg af Matthias Hammer

            Koncert med Bjarke Fallgren

 

 • Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 

 •  

2 medlemmer tilbød at være med til det praktiske i forbindelse med arrangementerne. Deres tilsagn blev modtaget med begejstring. 

 

Derefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden. 

Referent:  Mirla Bergh 

Dirigent: Poul Erik Jensen

———————————————————

Bestyrelsen valgt den 10.03.2019: 

Formand: Kirsten Rossle, Bøgedevej 6, Slimminge, 4100 Ringsted,
31 92 93 91
Næstformand: Mirla Bergh, 21 76 39 19
Kasserer: Astrid Tyroll
Sekretær: Mogens Gammel Pedersen
Best. medlem: Jette Egebæk, 20 41 93 23 
Best. medlem: Mona Gravlev, 40 31 04 41 
Best. medlem: Poul Gravlev Schmidt, 40 31 04 41
Best. medlem: Arne C. Ipsen, 24 48 26 60
Best. medlem: Torben Nielsen
Best. medlem: Henry Rossle, 56 87 93 39 

Foreningens postadresse er hos formanden.
CVR-nummer 28 26 67 66
Betaling sker til Danske Bank, reg.nr. 1551 kontonr. 0002428814. – Husk navn ved betaling. 

———————————————————–

Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2019 
i Borup Kulturhus 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

Valg af dirigent

1. Formandens beretning.
2. Gennemgang af foreningens økonomi – herunder fremlæggelse af revideret årsregnskab og budget samt vedtagelse af næste års kontingent.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.
4. Vedtagelse af retningslinier for repertoire, herunder konkrete forslag fra medlemmerne
5. Indkomne forslag, som ikke er dækket af pkt. 4
6. Eventuelt 

Poul Erik Jensen blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

ad 1. Formandens beretning. 

Arrangementer:  

KIS har i 2018 afholdt 7  arrangementer – 5 koncerter og 2 foredrag. 
Sammen med andre har vi afholdt Foreningernes Dag i Køge, Åbent hus i Borup Kulturhus, Børne- og familiebarokkoncert og et særligt teaterarrangement. 
Indtil nu yderligere 2 koncerter i 2019

11. januar 2018: Foredrag ved Henrik Engelbrecht: „Opera i Guldalderens København“.
Ejby Medborgerhus.

6. februar 2018: Vivaldis „De fire Årstider“ ogVivaldi-arier med barokensemblet Camerata Øresund med Peter Spissky og Eline Soelmark. Borup Kulturhus.

25. februar 2018: Teaterstykket „I det uvirkelige lys“ af Aske Høier Olsen. Borup Kulturhus. Brugerrådet i Borup Kulturhus i samarbejde med Ungdomsskolen og KIS. 

12. marts 2018: Familiekoncert med barokensemblet Concerto Copenhagen. Borup Kulturhus. Arrangementet præsenteredes af Teaterbygningen, Kulturforeningen i Skovbo samt KøgeBibliotekerne.
Koncerten blev optakt til samarbejde med Køge Klassisk.

6. april 2018: Koncert med James Taylor-musik. Borup Kulturhus. 
Jan Kaspersen, Peter Vuust og Kristian Fogh. 

16. juni 2018: Foreningernes Dag på Torvet i Køge. KIS præsenteredes af Lasse „Boogie“ Jensen, og udloddede en hjemmekoncert med ham.

31. august 2018: Kulturnat i Borup. KIS arrangeree koncert med Inge Andersen og Swingeriet. Susanne Overgaard, Simon Thorsen,Inge Andersen, Roland Hansen, Carsten Landors.

24. september 2018: „Et arbejdsliv på iskanten“. Lydbilledforedrag af eventyrer og havpattedyrsbiolog Cecilia Vanman. Borup Kulturhus. 

28. oktober 2018: „Måske en martsnat“. Borup Kulturhus. Koncert med DaCapo-koret og Mads Haabers Kvartet.

10. november 2018: „Hold i hånd med Händel“ – et musikalsk portræt af Georg Friedrich Händel. Borup Kulturhus. Barok-ensemblet Camerata Øresund under ledelse af Peter Spissky og solister Kristin Mulders og Beate Mordal.

3. februar 2019: „Små barokperler“ med Concerto Copenhagen. Borup Kulturhus.
I samarbejde med Musikforeningen Køge Klassisk.

25. februar 2019: Skotsk/irsk folkmusic med det skotske band Ímar. Borup Kulturhus.                      

Oplysning om arrangementerne:                      

Hjemmesiden www.kulturis.dk, Facebook, mails til medlemmer og venner, billetsalg på billetto.dk, pressemeddelelser med fotos til pressen og køge-kalenderen køgenu.dk, plakater og flyers. Annoncer i Midtsjællands Avis. 

Samarbejdsparter: 

Brugerrådet og foreningerne i Borup Kulturhus, Borup Borgerforening (Kulturnatten), Køge Bibliotek, Teaterbygningen, Musikforeningen Køge Klassisk, Borup Boghandel (salg af billetter)

ad 2. Kassereren fremlagde og kommenterede det detaljerede og reviderede driftsregnskab for 2019. Det udviste underskud på både den indadrettede og udadrettede del på henholdsvis kr 1.021,83 og kr.6.373,06. Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

Kassereren fremlagde detaljeret budget for 2019, som forsamlingen tog til efterretning.                   

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Det blev godkendt af generalforsamlingen.

ad 3. Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg: Mirla Bergh, Mogens Gammel Pedersen, Henry Rossle og Torben Nielsen. Alle blev genvalgt for 2 år.
Suppleant Jette Egebæk blev valgt ind i bestyrelsen for 2 år.
Desuden blev Mona Gravlev og Poul Gravlev Schmidt valgt ind i bestyrelsen for 2 år.
Posten som suppleant er vakant. 
Revisor Jørgen Moberg og revisorsuppleant Poul Erik Jensen blev begge genvalgt.

ad 4.  Det blev vedtaget at videreføre de gældende retningslinier, herunder fortsat samarbejde med Køge Klassisk. Flere forslag til arrangementer blev fremført: Bl.a. jazz- og klesmerkoncert

ad 5. Der var ingen indkomne forslag.

ad 6. Eventuelt 
Det blev anbefalet, at gøre mere for at få flere medlemmer samt at få MobilePay.               

Henry Rossle, referent                             Poul Erik Jensen, dirigent 

————————————————————————–

Bestyrelsen valgt den 04.03.2018:

Formand: Kirsten Rossle, Bøgedevej 6, Slimminge, 4100 Ringsted, 31 92 93 91
Næstformand: Mirla Bergh, Borup
Kasserer: Astrid Tyroll, Ejby
Sekretær: Mogens Gammel Pedersen, Ejby
Best. medlem: Arne C. Ipsen, Borup
Best. medlem: Torben Nielsen
Best. medlem: Henry Rossle, Slimminge

Suppleant: Jette Egebæk


Generalforsamlingsreferat 2018:

Kulturforeningen i Skovbo – KIS
Referat af den ordinær Generalforsamling 2018
søndag den 4. marts kl. 16
Borup Kulturhus

Der var 11 personer til stede.

Valg af dirigent: Poul Erik Jensen blev valgt til dirigent.

Ad 1. Formandens beretning

Afholdte arrangementer:

I det netop afsluttede regnskabsår 2017 har Kulturforeningen i Skovbo afholdt eller været med til at afholde 8 arrangementer, fortrinsvis koncerter – sammen med andre omkring Kulturnat 2017 i Borup, Foreningernes Dag i Køge, Færøsk Aften, Syrisk Kulturkaravane og Åbent Hus i Borup Kulturhus.

I 2018 har KIS allerede afholdt 2 arrangementer og samarbejdet om teater i søndags, 25.02.2018.

Sidste års ordinære generalforsamling var søndag den 5. marts 2017, kl. 16 i Borup Kulturhus.  

Fredag 10.03.2017 kl. 20 afholdtes Tegneserie-operaen Escarramán i Multihallen i Borup. Fint arrangement.  

Lørdag 22.04.2017 kl. 20, spillede Burnin Red Ivanhoe – 50 års jubilæum i Borup Kulturhus. Fint arrangement. Kim Menzer – Jens Runge – Karsten Vogel – Lone Selmer – Jon Bruland – Frandz Rifbjerg
Der var mulighed for spisning klokken 18.30

Lørdag 10. juni kl. 10 – 15, var der Foreningernes Dag i Køge Rådhusgård. Lasse “Boogie” Jensen repræsenterede KIS på scenen.
Lasse lagde op til KIS’ konkurrence med lodtrækning om en 30 minutters koncert med Lasse.

Fredag den 25. august var der Kulturnat i Borup. KIS’ koncerter i Borup Kulturhus:
kl. 20.00-20.45 Julia Milasa – guitar og vocal
kl. 21.00-22.00 Jazzkoncert med New Orleans Delight & Marilyn T. Keller (dansk/svensk jazzorkester med amerikansk sangerinde).

Fredag den 29. september kl. 18 var der Færø-aften i samarbejde med Skovbo Kunstforening Det blev afholdt i Borup Kulturhus med flg. program:
Klokken 18.00: Foredrag ved Bárdur Jákupsson
Klokken 19.30: Buffet med blandt andet lam og kylling
Klokken 20.30: Koncert med Astrid og Stanley Samuelsen
Fin aften.

Søndag den 5. november var der ÅBENT HUS i Borup Kulturhus. Programmet var:  
Kl. 14:00: Fernisering på Folkeudstillingen i Skovbo Kunstforening 
Kl. 14:30: Mød de, der holder til i Borup Kulturhus, musik og sang i Hallen. 
Kl. 18:00: Fælles middag i Hallen for medlemmer og gæster udefra
Kl. 19:30 – 21:30: Koncert med Tatiana og Nikolaj Skaaning  

Søndag den 12. november 2017 var der SYRISK KULTURKARAVANE i Borup Kulturhus 
Der var syrisk orkester, syrisk mad. Solveig Nylenstad havde inviteret mange af de flygtninge, som havde været i Borup.  

Søndag den 26. november 2017, kl. 15.00, holdt Carsten Milvang foredrag om ”Den Lyriske Parentes”. 
Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19, Ejby, 4623 Ll. Skensved  

Tirsdag den 6. februar 2018 kl. 19.30, spillede Barokensemblet Camerata Øresund med Peter Spissky og Eline Soelmark Vivaldis De 4 Årstider og Vivaldi-arier 
Fint arrangement

Torsdag den 11. januar 2018 kl. 19.30 fortalte Henrik Engelbrecht om ”Opera i Guldalderens København” i Ejby Medborgerhus, Gemsevej 19, Ejby, 4623 Ll. Skensved. 
Godt og morsomt foredrag.

Bestyrelsens sammensætning 2017: 

Kirsten Rossle, formand
Mirla Bergh, næstformand
Astrid Tyroll, kasserer
Mogens Gammel Pedersen, sekretær
Arne C. Ipsen
Torben Nielsen
Henry Rossle
Linnéa Villén, suppleant
Jette Egebæk,suppleant
Jørgen Moberg, revisor
Poul Erik Jensen, revisorsuppleant

Oplysning om arbejdsfordeling i KIS: 

Internettet:
Mirla har oprettet og opdaterer Kulturforeningens Facebook-side
Kirsten laver hjemmeside og sender oplysninger til Kultunaut, Danmarks digitale kulturkalender, sender mail-hilsen til medlemmer og venner af Kulturforeningen,
indtaster oplysninger til billetsalg via billetto.dk, 
indhenter engangsbevilling fra politiet
Aviser oa:      
Mogens og Mirla sender pressemeddelelser med fotos til aviserne, orienterer køgenu.dk
Mogens er sekretær 
Henry laver annoncer 
Uddeling:       
Henry layouter og printer/ for-printer prøve-eksemplarer: 
Plakater og flyers til ophængning og uddeling 
Præsentationsfoldere med aktuel arrangements-kalender.                       
Økonomi:        
Astrid er kasserer og tager sig af økonomien 
Andre opg.:   
Arne bestyrer baren – og bestyrelsen med ægtefæller hjælpes om de praktiske opgaver omkring  
arrangementerne 

Samarbejde:

KIS har i 2017 samarbejdet med foreningerne i Borup Kulturhus omkring Kulturnatten og om et åbent-hus arrangementer i Borup Kulturhus med aften-koncert med Tatiana Kisselova og Nicolaj Skaaning, samt med Skovbo Kunstforening om Færø-aftenen og med Køge om Syrisk Kulturkaravane. Bøger & Papir i Borup har solgt billetter for KIS. 

Borup Kulturhus:

KIS har et magasinrum og booker sig via Kulturafdelingen ind i Kulturhus-hallen til arrangementerne.

Tilskud:

KIS får tilskud fra Køge Kommunes Kulturpulje – i 2017: Til Escarramán: 20.000 kr. og til resten af 2017: 37.500 kr., samt 20.000 kr. til Syrisk Kulturkaravane.
Til Escarramán desuden 3.200 kr. fra Statens Kulturfond.
(2018-21: Årlig underskudsgaranti på 55.000, – kr.) 

Beretningen godkendtes. 

Ad 2. Gennemgang af foreningens økonomi – herunder fremlæggelse af revideret årsregnskab og budget samt vedtagelse af næste års kontingent

Kassereren gennemgik regnskabet og nævnte, at der havde været et mindre underskud. Regnskabet godkendtes. Det fremlagte budget blev gennemgået, og der blev stillet forslag om uændret kontingent, hvilket godkendtes. 

Ad 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. 

Følgende er på valg:
Bestyrelsesmedlemmer: Arne Ipsen, Astrid Tyroll og Kirsten Rossle, som alle modtager genvalg.

Suppleanter: Linnéa Villén og Jette Egebæk. Revisor: Jørgen Moberg. Revisorsuppleant: Poul Erik Jensen. Linnéa Villén flytter og ønsker ikke genvalg.

Alle kandidater blev valgt. Der valgtes dog ingen suppleant i stedet for Linnéa Villén. Det besluttedes, at man i stedet kunne supplere sig ad hoc til bestemte opgaver. 

Ad 4. Vedtagelse af retningslinjer for repertoire, herunder konkrete forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen har følgende forslag til retningslinjer for repertoiret i 2018:

”Fortsat intension om at lave kulturelle arrangementer som fx koncerter, foredrag og teater i Borup Kulturhus, Forsamlingshuse, Multihallen, Malerklemmen, Ejby Medborgerhus og andre egnede steder rundt omkring i Køge Kommune/Køge Vest.

Opbakning om lokale kunstnere/musikere/grupper og hente kunstnere til lokalområdet/kommunen.”

Der blev stillet forslag om at lave noget, som involverer folk, herunder at der kunne spares på honorarerne, d.v.s. knapt så dyre arrangementer

Bestyrelsens brede forslag blev vedtaget. 

Ad 5. Indkomne forslag, som ikke dækkes af punkt 4. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Ad 6. Eventuelt

Drøftet lovpligtig ansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Dirigent Poul Erik Jensen
Referent Mogens Gammel Pedersen


Generalforsamlingsreferat 2017:

Referat af Ordinær Generalforsamling 2017, søndag den 5. marts, kl. 16
Borup Kulturhus i receptionen (evt. mødelokale 1) 

Til stede: Kirsten Rossle, Poul Erik Jensen, Henry Rossle, Erling Fundal, Birgit Fugleholm Svendsen, Astrid Tyroll, Torben Nielsen, Jette Egebæk, Mirla Bergh, Mogens Gammel Pedersen. (i alt 10 personer). 

Bestyrelsen i 2016:
Kirsten Rossle, formand
Mirla Bergh, næstformand
Astrid Tyroll, kasserer
Mogens Gammel Pedersen, sekretær
Arne Ipsen
Henry Rossle
Erik Augustinussen/ fra september Bent Tranholm Jensen
Linnéa Villén, suppleant
Bent Tranholm Jensen, suppleant
Bodil Høj Kristensen
Jørgen Moberg, Revisor
Poul Erik Jensen, revisorsuppleant

Dagsorden iflg. vedtægterne

Ad Valg af dirigent 
Ref.: Poul Erik Jensen Valgt.
Opsummerede, at indkaldelsen var udsendt som mail i.h.t. vedtægterne, og konstaterede herefter, at medlemmerne var varslet før fristen på 14 dage. Generalforsamlingen var lovlig.

Ad 1. Formandens beretning
Ref.: Afholdte arrangementer:
I det netop afsluttede regnskabsår 2016 har Kulturforeningen i Skovbo, afholdt 6 arrangementer og deltaget sammen med andre i Kulturnat 2016 i Borup med 2 koncerter, Foreningernes Dag i Køge, samt Åbent Hus og Festkoncert i Borup Kulturhus.

Lørdag 6. februar, Koncert med Middle East Peace Orchestra
Borup Kulturhus
MEPO har siden 2003 begejstret publikum med sit medrivende, virtuose spil og med sit idégrundlag om at skabe fred mellem mennesker. Der var overvældende tilslutning til koncerten og den mellemøstlige buffet – og musikerne skuffede ikke. Vi fik en fantastisk koncert.

Lørdag 12. marts, ”Gospel, blues og Elvis”, foredrag af Gunnar Brønholt
Ejby Medborgerhus.

Gunnar Brønholt førte os med sin store viden på området og med mange musikeksempler tilbage både til den originale indianske musik og til den helt tidlige blues og gospel.
Det blev en utrolig givende og hyggelig aften.

Lørdag 2. april, Borup Kulturhus: ”Vind og vejr i sang og tale”. Meteorolog Jesper Theilgaard og DaCapo Koret.
Meget fin og interessant koncert med fuldt hus.

Lørdag 11. juni, Foreningernes Dag, Rådhusgården i Køge
KIS havde fælles pavillon med Skovbo Kunstforening. KIS lod Lasse “Boogie” Jensen repræsentere os på scenen og han reklamerede KIS’s konkurrence med lodtrækning om en 30 minutters hjemmekoncert med Lasse.
Hjemmekoncerten blev vundet. på lod nr. 48.

Fredag 26. august, Kulturnat i Borup 2016, KIS arrangerede i Borup Kulturhus:
kl. 20-20.45 Dansk-argentinsk folkemusik med Markando
kl. 21-22.00 Jazzkoncert med New Orleans Delight med Marilyn T. Keller
Markando gav en flot koncert og New Orleans Delight med Marilyn T. Keller afsluttede Kulturnatten i Borup Kulturhus med en forrygende god jazzkoncert, ikke mindst på grund af det gode sammenspil med Marilyn T. Keller. Koncerten ligger på YouTube.

Fredag 16. september, Litteraturkoncert i 150 året for Jeppe Aakjær
Borup Kulturhus.
Aakjær og Claussens forskelligheder – med musik af Carl Nielsen
Nis Bank-Mikkelsen læste op, Linnéa Villén akkompagnerede på tværfløjte og Allan Sjølin på guitar.
Det var en skøn aften med oplæsning og dejlig musik.

Lørdag 8. oktober, Forest & Crispian med Vindla String Quartet
Borup Kulturhus
Efter en fin koncert på kulturnatten i 2013, var det lykkedes KIS at få en koncertaftale.
Publikum fik en fin koncert, som blev rost meget.

Søndag den 13. november 2016, Åbent Hus i Borup Kulturhus
Kl. 14 Fernisering på 37. Folkeudstilling
Kl. 14.30 – 17.00 Mød foreningerne i Kulturhuset Musikindslag med husets musikgrupper
Kl. 18 Buffet
Kl. 19.30 Koncert med Jens Lysdal, Bjarke Falgren og Jon Bruland

Søndag 20. november, Klassisk eftermiddagskoncert
Borup Kulturhus
Vi fik besøg af tre helt unge og meget dygtige musikere. Der var gratis entré og KIS bød på kaffe og kage, mens den gode musik blev spillet af de unge lovende musikere. 
Trioen bestod af Daniel AhringKiær på klaver, Niels Knudsen Esquerda på klarinet og Myrra Lolck Hansen på violin, og de opførte værker af bl.a. J.S. Bach, L. van Beethoven, G. Meister, f. Mendelsohn og Chopin.

Oplysning om arbejdsfordeling i KIS:
Internettet:    Mirla Bergh har oprettet og opdaterer Kulturforeningens Facebook-side.
Formanden laver hjemmeside og har netop udgivet en ny, som kan opdateres.
Der sendes oplysninger til Kultunaut (Danmarks digitale kulturkalender), mail-hilsner til medlemmer og venner af Kulturforeningen, oplysninger til billetto.dk om billetsalg, og der formuleres digital A4 medlemsorientering og en ny folder, som kan lægges på udvalgte steder.
Der indhentes engangsbevilling fra politiet.

Aviser og plakater, samt anden uddeling: Sekretæren sender pressemeddelelser og fotos til aviserne. Køgenu.dk orienteres.
Henry Rossle laver annoncer og layout af plakater, samt printer plakater og flyers til ophængning og uddeling. Medlemsorientering med omslag til uddeling f.eks. i Kulturhus, på biblioteker m.v.
Medlemsorientering: sidste papirudgave, udsendtes pr. post i januar 2016.
Økonomi: kassereren og tager sig af økonomien
Andre opgaver: Arne Ipsen bestyrer baren – og bestyrelsen med ægtefæller og andre frivillige hjælpere deltager i de praktiske opgaver omkring arrangementerne.

Samarbejde:
KIS har i 2016 samarbejdet med foreningerne i Borup Kulturhus omkring Kulturnatten og om et åbent-hus arrangementer i Borup Kulturhus, med aften-koncert med Jens Lysdal.

KIS har også samarbejdet med Kulturelt Samråd Køge om en Kulturpas-ordning for skoleklasser med støtte fra EU i 2014, og i forlængelse heraf i februar 2016 en minikoncert med Linnéa Villén, Peter og Ulven, og i december 2016 blev det til en koncert med slagtøjssolisten, Thomas Sandberg.

Billetsalg: Bogladen i Køge og Bøger & Papir i Borup har solgt billetter for KIS.

Borup Kulturhus:
KIS har et magasinrum og booker sig via Kulturafdelingen ind i Hallen til arrangementerne.

Tilskud
KIS får tilskud fra Køge Kommunes Kulturpulje – i 2016 fik KIS: 47.700 kr.
Bevilget tilskud for 2017: Til Escarramán: 20.000 kr. Til resten af 2017: 37.500 kr.

Forslag til retningslinier for repertoiret i 2017:
Fortsat intension om at lave kulturelle arrangementer som fx koncerter, foredrag og teater i Borup Kulturhus, Forsamlingshuse, Multihallen, Malerklemmen, Ejby Medborgerhus og andre egnede steder rundt omkring i Køge Kommune/Køge Vest.
Det er også intentionen at give opbakning til lokale kunstnere/musikere/grupper og hente kunstnere til lokalområdet/kommunen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen kunne godkendes.

Ad 2. Gennemgang af foreningens økonomi – herunder fremlæggelse af revideret regnskab og budget samt vedtagelse af næste års kontingent
Bem.: Kassereren omdelte det reviderede og godkendte driftsregnskab for 2016, og senere bestyrelsens budgetplan.
Ref.: Kassereren gennemgik posterne i regnskabet og forklarede posterne undervejs.
Den udadrettede virksomhed gav et underskud på 7000 kr., dog kun 1000 kr. mere end budgetteret.
Den indadrettede virksomhed gav et lille overskud på 270 kr.

Kort drøftet medlemsrabatterne og om det er nødvendigt at give dem. Som argumentation for rabatter var medlemspleje.

Regnskabet godkendtes.

Formanden og kassereren forklarede årsbudgettet ud fra bestyrelsens aktivitetsbudget
herunder de enkelte poster og overvejelser.
Budgettet er tilpasset og udgifterne reduceret for at få budgettet til at balancere og at medføre uændret kontingent. Budget og Kontingent godkendt.

Ad 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.Bem.: Følgende er på valg: Best.medl.: Mirla Bergh, Mogens Gammel Pedersen, Henry Rossle og Bent Tranholm Jensen.
Suppleanter: Linnéa Villén og Bodil Høj Kristensen. Revisor: Jørgen Moberg. Revisorsuppleant: Poul Erik Jensen.
Ref.:
I stedet for Bent T. Jensen valgtes Torben Nielsen. Genvalg til de andre.
Som suppleant valgtes Jette Egebæk og Linnéa Villén.
Revisor og revisor suppleant genvalgtes.

Ad 4. Vedtagelse af retningslinier for repertoire, herunder konkrete forslag fra medlemmerne.
Ref.: Formanden oplæste bestyrelsens overordnede retningslinier for repertoire. Tiltrådt af generalforsamlingen. Der nævntes forslag om teater og andre arrangementer, som f.eks. Birgitte Bruun, Gunni Torp med Band.

 Ad 5. Indkomne forslag, som ikke dækkes af pkt.4. Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen
Bem.: Til beslutning på foreningens generalforsamling den 5. marts 2017 har bestyrelsen vedhæftet forslag til ændring af foreningens vedtægter:
Forslag er markeret med rødt i de omdelte vedtægter med ændringsforslag. Den oprindelige tekst må læses i de nugældende vedtægter fra 2007.
De enkelte vedtægtsændringer vil blive behandlet separat på generalforsamlingen.
Det er ikke, fordi der er de store ændringer, ud over tegningsretten, men vi har forsøgt at gøre vores vedtægter mere nutidige i sproget.
Ref.: 2 punktummer slettes i § 10.

Herefter godkendtes vedtægtsændringerne enstemmigt.

Ad 6. Eventuelt 
Ref.: Intet

Dirigenten lukkede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Dirigent Poul Erik
Referent Mogens Gammel Pedersen